Organisationen för Ny Fysik

Organisationen för Ny Fysik

Vi är en ideell förening med syfte att

  • vara ett forum för forskning i gränstrakten av eller utanför etablerade vetenskapliga paradigm
  • bidra till utveckling av alternativa energikällor och andra teknologier som är gynnsamma för människan och naturen
  • samordna och främja forskning, och fungera som en kunskapsdatabas

Händelser

Årsmöte i Stockholm 2016
På årsmötet presenteras och diskuteras ämnen inom fokusområdena.

Forskning Våra forskningsaktiviteter, kartor över okonventionella forsknings- områden, testbänken, våra medlemmars sajter etc Läs mer

Ny Fysik Arkiv Arkiv för alternativa (ej mainstream) idéer inom fysik och vår virtuella tidskrift New Physics, ett forum för diskussioner av fenomen i utkanten av eller utanför etablerade paradigm. Läs mer

Hem | Om föreningen | Kontakt | Organisationen för Ny Fysik
small logo

English | Sök: