Organisationen för Ny Fysik

Publicera och presentera forskning

Vi verkar för att främja forskning vid gränsen av, eller utanför, etablerade vetenskapliga paradigm - i synnerhet forskning som bidrar till utveckling av alternativa energiformer och andra teknologier som är gynnsamma för människan och naturen.

Fokusområden för 2015-2016

Under perioden 2015-2016 kommer föreningen speciellt uppmärksamma följande områden:

  • Skapa former för strukturering/överblick av forskningsområdena på webben
  • Beröringspunkter mellan kall fusion (Low Energy Nuclear Reactions, LENR) och Viktor Schaubergers energiforskning
  • Anomalier i sönderfallshastighet hos radioaktiva isotoper (LENR)
  • Analys av och experiment kring Nordelleffekten, Smithdetektorn och Graneaus
  • vattenexplosioner. T.ex. utmattningseffekter i vatten och metaller, samt Casimirvakuum. Kristallisationsfenomen vid Gyttorpsincidenten.
  • Vidare studium av Sagnac-effekten

Vi välkomnar förslag och artiklar inom dessa områden.

Att skicka in en artikel för publicering

Om du vill publicera en artikel eller presentera din forskning, skicka ett mail till vår redaktör:

Vår publiceringspolicy

Artiklar bör uppvisa ett rimligt experimentellt stöd, och / eller teoretisk klarhet. Vi förbehåller oss rätten att granska insända artiklar. Vi försöker emellertid att ha ett öppet sinne.

Uppfattningar som kommer till uttryck i publicerade artiklar är författarnas egna, och föreningen tar inget ansvar för dessa.

Hem | Om föreningen | Kontakt | Organisationen för Ny Fysik
small logo

English | Sök: