Organisationen för Ny Fysik


 

Denna avdelning innehåller material från den numera nedlagda tidskriften Fnysik (1995-1999), som publicerades av Organisationen för Ny Fysik.

Välkommen till vår virtuella tidskrift Fnysik. Fnysik är ett forum för diskussioner av fenomen i utkanten av eller utanför etablerade paradigm.

Artiklar bör uppvisa ett rimligt experimentellt stöd, och/eller teoretisk klarhet. Vi förbehåller oss rätten att granska insända artiklar. Vi försöker emellertid att ha ett öppet sinne och publicera så mycket som möjligt.

Uppfattningar som kommer till uttryck i publicerade artiklar är författarnas egna, och organisationen tar inget ansvar för dessa.

Utgåvor i arkivet:

Hem | Om föreningen | Kontakt | Organisationen för Ny Fysik
small logo

English | Sök: