Organisationen för Ny Fysik

Arkiv

Denna avdelning innehåller Organisationen för Ny Fysiks öppna arkiv.

Kartor över relativt outforskade fenomen [på engelska]

För att underlätta navigeringen i djungeln av okonventionella forskningsområden, bl.a. fri-energiforskning, finns här finns ett par kartor över fenomen och uppfinningar. Kartorna är inte på något sätt kompletta, men kanske kan hjälpa dig att få en överblick.

Andra arkiv


Fnysik - Journal Arkiv 1995-1999 (Nedlagd)

Denna avdelning innehåller material från den numera nedlagda tidskriften Fnysik (1995-1999), som publicerades av den Organisationen för Ny Fysik.

Arkiv för okonventionell forskning (Elektromagnum) [på engelska]

Dokumenten här har tidigare publicerats på den gamla Elektromagnum-sajten för spekulativ fysik. De består av material om Kall Fusion, elektromagnetism (klotblixtar, möjliga samband mellan elektromagnetism och gravitation, Hoopers "motional electric al field", longitudinell stress i elektromagnetiska ledare, Searl-effekten, etc.), fri energi-uppfinningar, gravitation och anti-gravitation , oortodoxa perspektiv på relativitet och kvantmekanik, och vissa mer udda fenomen.

Dokumenten som återges här har inte granskats av Organisationen för Ny Fysik och tillhandahålls "i befintligt skick". Materialet är av varierande kvalitet.

Keelynet-Mirror [på engelska]

Detta är en partiell spegling av den tidigare Keelynet BBS'en. Avsnitt och artiklar som ligger någorlunda inom ramen för områden som okonventionella eller subtila fält, okonventionella energikällor, liksom andra rapporterade fenomen som skulle kunna utgöra ny fysik, finns speglade här. Den innehåller uppdateringar fram till den 1 maj 1995 och finns här av historiska skäl (en av de första Keelynet-webbspeglarna) och också för att en del av materialet kan vara intressant som inspiration för ytterligare studier av något fenomen.

Dokumenten som återges här har inte granskats av Organisationen för Ny Fysik och tillhandahålls "i befintligt skick". Materialet är av varierande kvalitet.

Hem | Om föreningen | Kontakt | Organisationen för Ny Fysik
small logo

English | Sök: