Organisationen för Ny Fysik

Tidskrifter och Organisationer

Några organisationer som är engagerade inom ny fysik-området och några relevanta tidskrifter.

Tidskrifter

Implosion
En tidskrift (4 ggr per år) som ägnar sig åt vetenskaplig diskussion och undersökning av Viktor Schaubergers idéer.
Ges ut av (den tyska) föreningen för implosionsforskning och -exploatering. Sajt och tidskrift på tyska.

Infinite Energy
En tidskrift dedikerad till icke-konventionella energifenomen, t.ex. kall fusion. Grundades 1995.

Cold Fusion Times
Onlinepublicering som täcker "vetenskap och konstruktion av atomgitter-assisterade kärnreaktioner".

Organisationer

Här är några organisationer som är engagerade inom ny fysik-området.

DIFØT - Dansk Institut for Økologisk Teknik
En aktiv förening med medlemmar i hela Skandinavien. Intresseområdet inkluderar icke-konventionella energifrågor och forskning med anknytning till österrikaren Viktor Schaubergers teorier. Ger ut tidningen Diføt Nyt. Grundades 1983.

Institutet för Ekologisk Teknik
Svensk forskningsstiftelse och distribuerat självorganiserande forskningsinstitut, med fokus på icke-konventionella idéer och lösningar inom ekologisk teknik. Forskning om idéer med anknytning till Viktor Schauberger. Grundades 1979.

INE - Institute for New Energy
Ger ut den månatliga tidskriften New Energy News, och Journal of New Energy (4 ggr per år) . INE upprätthåller en ganska grundlig förteckning över de organisationer och adresser på sin webbplats.

PACE - Planetary Association for Clean Energy
Forum för icke-konventionella och alternativa energikällor . Erkänd som en icke-statlig organisation (NGO) av Förenta nationerna. Ger ut tidskriften PACE Newsletter. Grundades 1975.

Society of Scientific Exploration
Forum för presentationer, kritik och debatt kring frågor som ignoreras eller studerats otillräckligt inom mainstream-vetenskapen. Ger ut tidskriften Journal of Scientific Exploration.

German Association for Space Energy
En aktiv förening i Tyskland. Tidigare: German Association for Vacuum Field Energy som grundades 1981. (Sajt på tyska)

SAFE - Swiss Association for Free Energy
En aktiv förening i Schweiz. Grundades 1988. (Sajt på tyska)

SVR - Swiss Association for Space Energy
En forskargrupp i Schweiz. Grundades 2009. (Sajt på tyska)

Austrian Association for Space Energy
En forskargrupp i Österrike. Grundades 2002. (Sajt på tyska)

Hem | Om föreningen | Kontakt | Organisationen för Ny Fysik
small logo

English | Sök: