Swedish Association for New Physics

I testbänken

Anomalier vid spontant radioaktivt sönderfall

För närvarande har vi ett projekt som undersöker anomalier vid spontant sönderfall. David Jonsson är ansvarig för projektet.

Home | About | Contact | Swedish Association for New Physics
small logo

English | Search: