Organisationen för Ny Fysik

Fnysik

 

Det levande vattnet

Bokrecension av Lars Johansson

 

Viktor Schauberger

Det levande vattnet, är en biografi över Viktor Schauberger och hans idéer om en ekologisk teknik. Hans grundtes var att kopiera naturen, istället för att ´korrigera´ den genom att göra ingrepp. Han menade att vi skulle bygga vår teknologi på en implosiv rörelse, spiraliserande och sammandragande mot centrum, till skillnad från den nuvarande teknologin som bygger på en explosiv rörelse, rätlinjig och utvidgande.

Viktor Schauberger förutsade redan på 30-talet miljöförstöring och skador på skog och vatten. Det är slående att flera av de idéer han förde fram har likheter med den moderna miljövården, t.ex. restaurering av vattendrag och våtmarker.

Hans sätt att betrakta naturen för tankarna till kaos-forskningen inom den moderna fysiken, där ett systems beteende visar sig mer intressant än dess uppbyggnad - ett holistiskt och tvärvetenskapligt perspektiv snarare än ett reduktionistiskt och specialiserat. En av de stora insikter som kaosforskningen har gett oss är att en enkel modell kan ha ett mycket komplicerat beteende, som kan beskriva ett verkligt systems beteende mycket bra - även om modellen inte alls speglar systemets uppbyggnad, som det kan vara mycket svår att göra en användbar modell av. I denna tradition passar Viktor Schauberger in. Kanske har vi idag fått det språk inom naturvetenskapen som gör det möjligt att beakta hans idéer, och inte avfärda dem som ovetenskapliga.

Den här boken öppnar upp ögonen för nya sätt att se på vattnet, skogen, jordbruket och vår energiförsörjning. Det handlar om ett nytt synsätt där naturen gör mycket av jobbet , om vi bara ger den chansen på dess egna villkor. Det är en bok som inspirerar. Läs den!


Det levande vattnet
Olof Alexandersson
Proprius förlag, 08-213357.
ISBN 91-7118-556-9

 

Fnysik Huvudsida / Detta nummer
Hem | Om föreningen | Kontakt | Organisationen för Ny Fysik
small logo

English | Sök: