Organisationen för Ny Fysik

Fnysik

Vattenrening enligt Schauberger

av Curt Hallberg

Nu har vi dragit igång vattenreningsprojektet i Malmö. Vi ska undersöka Schaubergers vattenreningsidéer under det närmaste året. Vi är: Curt Hallberg, Lasse Johansson och Morten Ovesen. Vi har under vintern och våren byggt upp en försökslokal och samt utrustning för tillverkning av genomskinliga inloppskärl. En hel del information har också sökts och analyserats. Ett antal olika försöksuppställningar har byggts. På dessa skall vi sedan genomföra systematiska försök.

Syftet är bland annat att upprepa delar av försöken som gjordes vid Högskolan i Stuttgart 1952. Framförallt tänker vi göra en jämförelse av två typer av inloppskärl. Det ena är fyrkantigt och stimulerar virvelbildningen så lite som möjligt. Det andra har en rotations symmetrisk form med en mjuk övergång (se bilden (2)). I övrigt så är rör, slangar mm identiska. Vi vill med detta undersöka hur virvelbildningen påverkas av kärlets form. Vi kommer också att undersöka andra typer av reningsapparatur t.ex. av typen Aquagyro samt olika typer av separations anordningar. Från dessa resultat skall vi sedan undersöka vattenrenarens potential för rening och behandling av: dricksvatten, avfallsvatten samt industriellt processvatten.

Virvelteknik
 

Exempel på virvelteknik: (1) typ Aquagyro, (2) typ Stuttgartförsök.

Principen är att leda in vatten i en stor virvel i ett rör. En stor del av föroreningarna kommer då att samlas längs virvelns centrum runt kring mittaxeln. Kemiska förändringar av vattnet har rapporterats (förändring av syrehalt, utfällning och bindning av joner). Preliminerära tester visar att det sker en mångfaldigt inspolande rörelse (spiraler i spiraler) som ger centripetala krafter som koncentrerar partiklar i en nedåtgående rymdspiral runt rörets centralaxel.

Vår avsikt är att undersöka detta mera systematiskt och se om det går att få några användbara modeller. Det finns några uppfinningar/produkter som bygger på en liknande princip, men ingen systematisk översikt. Arbetet kommer mycket att gå ut på att få fram en så heltäckande bild som möjligt och experimentera med det som verkar lovande.

Schauberger har rapporterat om ljusfenomen kring röret, något som kan bero på t.ex. rotationsexitation. Schauberger byggde även ett antal olika frienergimaskiner som bygger på den spiraliserade rörelseformen. Vi anser att experimenten med vattenrenaren kan ge en del av förklaringen till hur interaktion med ZPE fungerar.

Vi kommer att fortlöpande ge information om arbetet och eventuella resultat i FNYSIK. En sak som kommer att behövas relativt snart är ytterligare en forskningsgrupp på 3-4 personer. Det finns ett behov att utbyta idéer och diskutera resultat med personer som är likasinnade. Likaså behöver vi kunna verifiera experimentella resultat för att visa på upprepbarheten i experimenten. Jag vill därför uppmana till att några personer bildar en grupp, gärna i Stockholmsområdet. Om det finns fler medlemmar som kan och vill starta flera forskningsgrupper så är det ännu bättre. Då kan vi gå fram på flera fronter samtidigt. Flera grupper med ett visst geografisk avstånd emellan kan ge varandra nya infallsvinklar och andra tolkningar på samma resultat, etc.

Kontakta gärna någon av oss i Malmögruppen (Institutet för Ekologisk teknik), direkt eller via Organisationen för Ny Fysik. Eller titta in på Institutet för Ekologisk Teknik & Vortex World.
Fnysik Huvudsida / Detta nummer
Hem | Om föreningen | Kontakt | Organisationen för Ny Fysik
small logo

English | Sök: