Organisationen för Ny Fysik

Fnysik

Alternativ teknik

av Ingvar Karlsson

Del 1

Till översikt / Nästa avsnitt

Inledning

Följande artikel är en sammanfattning av det föredrag om frienergi och alternativ teknik som jag framförde på ett symposium vid Nätverket för gränsöverskridande vetenskap, 1994.

Denna artikel bör ses som en introduktion till alternativ teknik. Jag använder här alternativ teknik som ett samlingsnamn på experiment, processer och maskiner som uppför sig på ett anomalt sätt, som ej kan förklaras med nutidens vetenskapliga teorier. Det verkar vara så att nya och alternativa synsätt måste tas fram för att kunna förklara dessa anomala fenomen.

Historiska personer

Det har under årens lopp funnits många forskare runt om i världen som intresserat sig för alternativ teknik och i många fall teknik som inte var accepterad av den då etablerade vetenskapen. Listan på intressanta personer kan göras lång men jag väljer att endast nämna två som idag anses tillhöra de mest kända inom området; Nikola Tesla och T. Henry Moray. För många kanske Tesla främst känns igen som en benämning på magnetisk flödestäthet men att Nikola Tesla uppfann polyfassystemet, den kommutatorlösa motorn, radiostyrningssystem och intresserade sig för alternativ teknik är nog mindre känt. Nikola Tesla föddes i dåvarande Jugoslavien 1856 och visade tidigt sitt intresse för teknik. I unga år studerade han på universitetet i Prag och började senare arbeta som telefoningenjör. Det var under den har tiden som han uppfann den kommutatorlösa motorn, vilken är grundidén till de asynkronmotorer vi använder idag. 1884 emigrerade Tesla till USA där han började att arbeta hos Thomas Edison. Han trivdes dock inget vidare hos Edison eftersom en stark konflikt uppstod mellan dem. Tesla förordade att elenergi skulle överföras med växelspänning vilket Edison tyckte var helt befängt. Edison menade att det var likspänning man skulle satsa på. Hela dispyten väckte stor uppmärksamhet då investerare var villiga att satsa ansenliga summor på den nya energiöverföringstekniken som höll på att utvecklas. Alla ville hoppa på det rätta tåget. I all sin ursinnighet att inte kunna övertyga Edison om att växelström var bäst för elenergiöverföring uppfann Tesla polyfassystemet för att bevisa att han hade rätt. Teslas polyfassystem är också grundidén till det tre-fassystem som används idag över hela världen. En firma vid namn Westinghouse köpte rättigheterna till Teslas polyfassystem för $ 1.000.000.

Eftersom Tesla var en mycket ödmjuk man insisterade han på att inte vilja ha royalties för sin uppfinning Det var nog detta beslut som gjorde att Nikola Tesla dog utfattig i stallet för som miljonär. Tesla slutade hos Edison och uppförde ett eget laboratorium på Manhattan i New York. Där experimenterade han med högfrekventa växelspänningsfält och resonanser i olika former, både elektromagnetiska och mekaniska. En frukt från dessa experiment är en speciell typ av spole som senare blev uppkallad efter honom, teslaspolen. Se figur 1.

 

Teslaspolen
 
Figur 1 Teslaspolen

 
Tesla tillerkändes mer än 700 patent världen över. 1899 byggde Tesla ett stort laboratorium i Colorado Springs för att studera trådlös energiöverföring och blixtfenomenenet. Det var under dessa år som Tesla började utforska alternativ teknik som inte riktigt erkändes av dåvarande vetenskap. Bland annat kan nämnas förlustfri energiöverföring, elektromagnetisk krigföring, en ny teori om att elektromagnetiska vågor är longitudinella i stället för transversella och så vidare. Än idag experimenteras och forskas det en hel del kring Teslas idéer. Många tror att vi kan finna nya, outforskade fenomen inom elektromagnetismen genom att studera Teslas teorier och experiment.

Denna slutsats är nog inte helt felaktig. Nikola Tesla avled 1943 lugnt och stillsamt i New York. Han efterlämnade mängder med anteckningar som idag finns tillgängliga i Teslamuseet i Belgrad. Många av hans anteckningar är sammanfattade i ett flertal böcker, de flesta på engelska, men kanske nyckeln till den så kallade fria energin finns någonstans i originalanteckningarna i Belgrad. Jag hoppas innerligt att allt material finns kvar med tanke på vad som händer just nu i forna Jugoslavien. En förlust av detta material skulle innebära att en av elektromagnetismens milstolpar går förlorade. För er som är intresserade av museet kan jag starkt rekommendera ett besök.

T. Henry Moray är en annan person som forskade mycket inom alternativ teknik. Moray var en amerikan som 1909 fick en idé att dra elektrisk energi "ur jorden" med hjälp av en speciell detektor. Han menade att den energi som fanns i etern kunde omvandlas till elektricitet. 1910 var den första prototypen färdig, den såg ut som en radiomottagare förutom att antennen ej pekade uppåt utan var nedgrävd. Moray kunde driva en 100W lampa från sin "radiodetektor" utan till synes extra energi tillförd. Under åren förbättrade han sin mottagare och uppfann 1927 en speciell typ av radiorör som kom att kallas Morayröret, och som var den väsentligaste delen för att utvinna energi "ur jorden". Se figur 2. Det råder en viss tvekan om hur detektorröret var uppbyggt och än idag pågår det grundforskning kring detta. Många menar att Morayröret är en föregångare till transistorn eftersom det innehöll bland annat germanium. Det förekommer också indikationer på att detektorröret hade någon form av radioaktivt material i sig.

 

Morayröret
 
Figur 2: Morayröret

 

1929 hade Moray förbättrat sin detektor och kunde driva en bank av lampor på 500 W i en vecka utan extra energitillskott. Det bör påpekas att många forskare och vetenskapsman fick besöka T. Henry Moray för att bevittna dessa försök utan att kunna påvisa något fusk. 1939 byggde Moray upp ett laboratorium i Utah vilket fortfarande står kvar. Många forskare har försökt att bygga en fungerande replik av detektorröret men än så länge har ingen lyckats helt. Tyvärr tog T. Henry Moray med sig hemligheten bakom sitt detektorrör i graven. Som kuriosa kan jag tillägga att Moray studerade vid Uppsala universitet 1912 - 14 och bland annat använde material till sitt detektorrör från en kulle i Abisko.
 

Evighetsmaskinen

Jag vill först förklara en möjlig definition på en frienergimaskin. En maskin som utvinner/producerar energi på ett mycket ekonomiskt satt kallas för en frienergimaskin. Namnet fri för att energin som produceras är mycket billigare än vad som går att köpa på öppna marknaden. En solfångare är enligt denna definition också en frienergimaskin. Det kostar inget att omvandla solenergi till värme/elektricitet förutom engångskostnaden för själva solfångaren. Inom området alternativ teknik kallas en maskin eller process som tillsynes ger mer energi än den konsumerar ofta för frienergimaskin/system.

Nu vet jag att det är många som säger: -Nu är du väl yr i mössan, en maskin som producerar mer än vad den konsumerar är en evighetsmaskin och evighetsmaskiner har många försökt att uppfinna utan resultat. Evighetsmaskinen existerar inte för den strider mot termodynamikens första lag. Energi kan aldrig förstöras eller skapas, endast omvandlas.

Mitt svar är: - Evighetsmaskinen existerar inte och kommer med stor sannolikhet aldrig att uppfinnas. Varför skriver jag då om maskiner och processer som tillsynes ger mer energi än de tar? Problemet ligger i själva definitionen av vad en evighetsmaskin är.

Tänk er en box som är helt ogenomtränglig för all form av energi innanför denna box står vår tilltänkta apparat och vi själva. I boxen finns en viss mängd av energi som endast kan omvandlas, enligt termodynamikens första lag. För att få kalla vår apparat för en evighetsmaskin ska den snurra och gå utan att stanna. Den ska gå i evigheter. Eftersom ingen energi vare sig kan komma in eller ut ur boxen befinner sig vår apparat i ett slutet system. En apparat som befinner sig i ett slutet system kan aldrig producera mer än vad den konsumerar, det är ett faktum.

Ponera nu att det finns någon energiform som vi idag ännu inte har upptäckt som kan penetrera boxen. Om så vore fallet är systemet ej längre slutet och i ett öppet system kan en frienergimaskin existera om den är byggd så att denna okända, och ej mätbara, energiform kan transformeras till en av oss känd och mätbar energiform. Idag finns det starka indikationer på att det existerar en okänd energiform, som den etablerade vetenskapen inte kan förneka.
 

Till översikt / Nästa avsnitt

Fnysik Huvudsida / Detta nummer

Hem | Om föreningen | Kontakt | Organisationen för Ny Fysik
small logo

English | Sök: